Unió Catalana d'Hospitals

Transparència

  
 
Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial
Informació institucional
Unió Catalana d'Hospitals
València, 333, Pl. Baixa
08009 - Barcelona (Barcelona)
Telèfon: 93 209 36 99